Sektor detaliczny

Sektor detaliczny nigdy nie był tak konkurencyjny jak dziś.
Zrozum, co się kryje za każdym wzrostem i spadkiem sprzedaży w Twoim biznesie.

Oferowany przez ShopperTrak Site Analytics Suite dla handlu detalicznego monitoruje i dokładnie analizuje zachowania konsumenckie w sklepie, abyś mógł dostrzec obszary gdzie zysk może być zwiększony.

Korzystając z technologii handlu detalicznego, w tym ze sprzętu do pomiaru ruchu, umożliwiamy handlowcom rozwinięcie strategii biznesowych przynoszących zyski, odpowiadając na pytania takie jak:

Skontaktuj się
  • Gdzie możliwe jest napędzanie większej konwersji sprzedaży?
  • Jaki jest potrzebny poziom personelu w stosunku do odwiedzających, aby osiągnąć najlepszy poziom obsługi klienta?
  • W jaki sposób zwiększenie ilości personelu poprawi wyniki sklepu?
  • W jaki sposób święta i główne wydarzenia wpływają na ruch klientów?
  • Które kampanie marketingowe przynoszą największy zysk?