Analizy Handlowe

Analiza i poprawa strategii w oparciu o bieżące wyniki

Analiza handlowa jest kluczem do zrozumienia zachowań klientów

Droga do zakupu nie przebiega już w linii prostej. Obecnie, w czasach zakupów wielokanałowych i wielu punktów kontaktu, kupujący mają swobodę interakcji ze sprzedawcami detalicznymi i centrami handlowymi, którą mogą realizować na wiele sposobów.

W rzeczywistości praktycznie niemożliwe jest dla organizacji zrozumienie tych złożonych wzorców bez wykorzystania analizy handlowej – jednak wiele firm nadal nie zainwestowało w rozwiązania do analizy.

Jakie informacje na temat zachowań kupujących może zapewnić analiza handlowa?

Jakość informacji ujawnionych w drodze analizy będzie się różnić w zależności od zaawansowania wykorzystanej technologii. Wiodące na rynku rozwiązania, jak np. ShopperTrak Analytics Suite będą wykorzystywać technologię liczenia ludzi do śledzenia liczby kupujących i łącząc te dane z innymi informacjami generowanymi przez sprzedawcę będą zapewniać dogłębny ogląd sytuacji.

Na przykład w sklepie detalicznym, dane z licznika osób można porównywać z danymi z punktu sprzedaży, celem zmapowania współczynnika konwersji w porównaniu do całkowitej liczby klientów. Można to także porównać z grafikiem pracy, celem sprawdzenia czy proporcje liczby personelu do klientów przez cały czas są optymalne.

Tymczasem w środowisku centrum handlowego analizę handlową można wykorzystać do mapowania lokalizacji odwiedzających na terenie centrów handlowych i określania które sklepy przyciągają ruch, a które nie. Dane uzyskane w drodze liczenia osób można porównać z działaniami marketingowymi, aby zobaczyć które kampanie zwiększają frekwencję i co za tym idzie zwrot z inwestycji.