Analizy handlowe

MIERZ RUCH I KONWERSJĘ

Identyfikuj okazje do zwiększania sprzedaży poprzez monitorowanie frekwencji i konwersji w sklepie.

PORÓWNUJ WYNIKI SKLEPÓW

Analizuj wyniki sklepów w poszczególnych regionach, w całej sieci sklepów oraz na tle rynku.

MIERZ WYNIKI MARKETINGOWE I OPERACYJNE

Oceniaj wpływ kampanii marketingowych na liczbę kupujących, konwersję i lojalność.

INTEGRUJ DANE I ANALIZY

Porównuj zintegrowane zestawy danych, aby łatwiej zrozumieć trendy i szybko wprowadzać korzystne zmiany.

Jak działają narzędzia ShopperTrak

Wiedza to siła

Podejmuj trafne decyzje operacyjne, marketingowe i personalne dzięki szczegółowym danym dotyczącym ruchu i zachowania klientów oraz konwersji.

Branża handlowa to dynamiczny, zmuszający do rywalizacji sektor, którego siłą napędową są nieustanne zmiany zachowania kupujących. Handlowcy muszą zatem wiedzieć, co dzieje się w ich sklepach, aby mogli szybko reagować. Analizy klientów stanowią ważny element przewagi nad konkurencją dla handlowców i właścicieli obiektów handlowych.

Pakiet ShopperTrak Analytics wykorzystuje metody naukowe, aby monitorować i mierzyć ruch i zachowania kupujących oraz konwersję. Pozwala to identyfikować obszary do poprawy w sferze marketingowej, operacyjnej oraz personelu, aby zapewnić jak największą rentowność.

ShopperTrak oferuje personalizowaną platformę w chmurze, która zapewnia handlowcom i właścicielom obiektów handlowych szczegółowe i bieżące informacje o zachowaniu kupujących. Dane te obejmują liczbę gości, miejsce i czas zakupów, ścieżkę kupujących, czas spędzony w sklepie oraz kwotę zakupów.

Dzięki uwzględnieniu tła rynkowego i operacyjnego ShopperTrak Analytics Suite pozwala zidentyfikować obszary, w których firma może skuteczniej wykorzystać swoje zasoby, aby wyjść naprzeciw wymaganiom kupujących i szybciej generować wyższe zyski.

Globalne analizy ruchu kupujących

Steve Richardson, dyrektor ds. regionalnych i zagranicznych klientów na Wielką Brytanię, Bliski Wschód i Afrykę, wyjaśnia rolę marki, która zapewnia szczegółowe analizy kupujących dzięki współpracy ShopperTrak i FootFall.

Jesteście gotowi na prezentację?

Zamówcie bezpłatną prezentację, aby zobaczyć, jak sklepy, centra handlowe i inne firmy korzystają z usług ShopperTrak.

Umów się na demonstrację rozwiązań

Zobacz więcej rozwiązań dla handlu detalicznego