Analiza danych w centrum handlowym – szybkie korzyści z obliczeń na poziomie sklepu

Article
Napisał(a) ShopperTrak on 28-11-18

Europejskie centra handlowe wnoszą radość w życie milionów konsumentów. Od nastawionego na gorączkę przygód Puerto Venecia w Hiszpanii, po kojący chłód centrum Kanyon w Stambule, są to miejsca, w których zakupy i życie towarzyskie idą ręka w rękę.

Jest to jednak rynek wysoce konkurencyjny, a właściciele i operatorzy centrów handlowych wiedzą, że jeśli chcą utrzymać stały ruch kupujących muszą nieustannie podnosić poprzeczkę.  Obecny trend modernizacji dotychczasowych europejskich centrów handlowych przyniesie korzyści tym najemcom powierzchni handlowych, którzy w zakresie przyciągania liczby odwiedzających potrzebnej do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników polegają na wyglądzie i atrakcyjności centrum.

Połóżmy podwaliny pod przyszły sukces

Atrakcyjniejszy wygląd, nowe przyciągające tłumy obiekty wiodące jak Apple, TK Maxx czy H&M, innowacyjne kombinacje najemców i wielokanałowe kampanie marketingowe mają zwiększać liczbę odwiedzających i który spędzają w obiekcie. Te kluczowe usprawnienia coraz częściej towarzyszą inwestycjom właściciela czy operatora nieruchomości w technologie liczenia ludzi i analizy frekwencji. Dzieje się tak ponieważ wynajmujący chcą w swoich nowych, koncepcyjnych centrach handlowych uzyskać zwrot z inwestycji, w związku z czym chętnie mierzą frekwencję i informują o niej. Pozwala im to odpowiednio strukturyzować stawki najmu i chronić rentowność.

Korzyści z danych o ruchu na poziomie jednostki

Dzięki temu, opartemu na danych, podejściu wynajmujący przyjmują odpowiedzialność za generowanie ruchu, śledzenie osiągnięć i kreowanie sukcesów wszędzie, gdzie to możliwe. ShopperTrak coraz częściej współpracuje z właścicielami centrów handlowych, którzy chcą gromadzić nie tylko dane z obwodu (dotyczące liczby odwiedzin w centrum), ale także na poziomie „stref” (liczenie przepływu klientów przez poszczególne sekcje centrum) i na poziomie jednostki detalicznej (pokazujące frekwencję w poszczególnych sklepach).

Szczegółowo analizują dane o ruchu, co przynosi im cały szereg korzyści. Oto kilka przykładów, tego jak można przekuć dane o ruchu na poziomie jednostki w korzyści handlowe:

  1. Właściciele centrów mogą podejmować decyzje dotyczące łączenia najemców, rozkładu lokali i ewentualnej rozbudowy w oparciu o twarde dane.
  2. Właściciele i operatorzy nieruchomości mogą określić strukturę czynszów w różnych strefach centrum handlowego, w której najruchliwsze lokalizacje będą obciążone wyższym czynszem.
  3. Negocjacje w przedmiocie najmu mogą ruszyć z miejsca, gdy pokaże się potencjalnym najemcom jakiej frekwencji mogą się spodziewać – w skali dnia, tygodnia i roku.
  4. Wynajmujący mogą zobaczyć, które placówki osiągają niesatysfakcjonujące wyniki i w razie potrzeby zapewnić im wsparcie.
  5. Dane o frekwencji w poszczególnych sektorach mogą pomóc wynajmującym w planowaniu szczegółowych strategii najmu i marketingu dla obiektów sprzedających odzież, obuwie, produkty związane ze zdrowiem, urodą i inne.
  6. Czynsz z tytułu najmu powierzchni handlowych może być uzasadniony dowodami wykazującymi, że wprowadzane innowacje i kampanie marketingowe skutecznie przyciągają tłumy.
  7. Dane o frekwencji w centrum handlowym i przepływie kupujących można łączyć z innymi: demograficznymi, pogodowymi, dotyczącymi sprzedaży i informacjami na temat siły nabywczej, dzięki czemu centra handlowe i najemcy zyskują głębszy wgląd w sytuację.
  8. Można przekazywać najemcom regularne informacje o tygodniowych lub dziennych porach szczytów i porach największych okazji zakupowych.

Im więcej danych zostanie udostępnione, tym lepiej przygotowane będą wszystkie strony. To dlatego tak dużą wagę przykłada się obecnie do dzielenia się danymi przez wynajmujących i najemców. Zainteresowanie danymi w skali branży stanowi podstawę tego trendu, przy założeniu, że im bardziej zaawansowane strategie oparte na danych będą stosować strony, tym większa będzie szansa na przetrwanie i rozkwit placówek handlowych.

Już dziś skontaktuj się z nami, żeby umówić pokaz tego, jak liczenie ludzi i analiza danych mogą pomóc w usprawnieniu modeli najmu i zwiększeniu rentowności Waszego centrum handlowego.

Czytaj więcej postów autora ShopperTrak