Jak późna Wielkanoc wpłynie na frekwencję w europejskim handlu detalicznym?

Article
Napisał(a) ShopperTrak on 04-04-19

Tegoroczny Wielki Piątek przypada 19 kwietnia, a Niedziela Wielkanocna 21 kwietnia, czyli bardzo późno.

Jak wynika z naszych danych, ogólną zasadą jest, że im później przypada Wielkanoc, tym mniejsza szansa, że przyniesie szczyt frekwencji. Oznacza to, że detaliści będą musieli ciężej pracować, aby klienci liczniej odwiedzili ich sklepy w okresie Wielkanocy. W 2019 r. można się spodziewać podobnych trendów zachowania co w 2017, kiedy Wielkanoc przypadła w połowie kwietnia.

Korzystając z danych historycznych ShopperTrak, badamy przewidywane trendy frekwencji w Europie w okresie Wielkanocy 2019 r.

Wielkanoc 2019 w Niemczech – przewidywana frekwencja w sklepach

Wielkanoc ma znaczący wpływ na trendy zakupowe w Niemczech. Dużego wzrostu ruchu należy spodziewać się w Sobotę Wielkanocną, w ostatnich 4 latach ruch rósł wówczas średnio o 18%.

Podobnie, na podstawie danych statystycznych z ostatnich czterech lat, spodziewamy się wzrostu frekwencji o 20% w ujęciu tydzień do tygodnia.

Jednak Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny spowodują znaczne spadki ruchu, ponieważ Niemcy spędzają wówczas czas z rodziną.

W ciągu ostatnich czterech lat średni ruch spadał o 89% w Wielki Piątek, 44% w Niedzielę Wielkanocną i 89% w Poniedziałek Wielkanocny.

Zatem niemieccy detaliści powinni skoncentrować wysiłki na czwartku 18 kwietnia. W ostatnich czterech latach ruch w przeddzień Wielkiego Piątku rósł średnio o 29%. Należy spodziewać się utrzymania tej tendencji w 2019 r.

Wielkanoc 2019 w Wielkiej Brytanii – przewidywana frekwencja w sklepach

Na Wyspach najbardziej intensywnymi dniami tygodnia wielkanocnego będą piątek i sobota, z kolei ruch w Wielki Czwartek ma podobny poziom co w Wielki Piątek, a w niektórych latach (2015 i 2017) jest bardziej ruchliwy od piątku.

Można więc spodziewać się ożywienia frekwencji w Wielki Czwartek, dane historyczne pokazują, że w ostatnich czterech latach ruch był tego dnia wyższy o 12% od średniej dla tego dnia tygodnia.

Nasze dane pokazują, że ruch w Wielki Piątek jest zazwyczaj wyższy od średniej dla piątku o około 3%. Wyjątkiem był rok 2017 r., kiedy frekwencja była niższa o 4% od średniej.

Ruch w Niedzielę Wielkanocną konsekwentnie spadał o ponad 60%, a wiele sklepów była wówczas zamknięta.

W ostatnich 4 latach trendy frekwencji w sobotę ulegały zmianom. Średni ruch wzrósł w 2018 r. po serii spadków w latach 2015-2017 r.

W 2018 r. odnotowano znaczną poprawę w stosunku do roku poprzedniego, dzięki połączonemu wpływowi spadków w latach poprzednich i dobrej pogody. W ujęciu RDR ruch w Wielki Piątek był wyższy o 7,4%, a w Wielką Sobotę o 5,7%.

Wielkanoc 2019 we Francji – przewidywana frekwencja w sklepach

Sobota wielkanocna będzie najruchliwszym dniem weekendu wielkanocnego, jednak nasze dane o trendach sugerują, iż francuscy detaliści powinni spodziewać się spadku średniego ruchu na przestrzeni długiego weekendu. Na sytuację detalistów negatywnie wpłynąć mogą także zamieszki organizowane w Paryżu i innych miastach przez żółte kamizelki czyli gilet jaune .

W ostatnich trzech latach frekwencja we francuskich sklepach spadała w Wielki Piątek poniżej średniej dla tego dnia tygodnia. Jednak im później przypadała Wielkanoc tym spadki były mniejsze. Na przykład w 2017 r., kiedy Wielkanoc przypadła w połowie kwietnia, ruch w Wielki Piątek był tylko o 0,9% niższy od średniej, ale w 2016 r., kiedy przypadł pod koniec marca, ruch był niższy aż o 8,6%.

Jednak w 2017 r. frekwencja w Wielką Sobotę była o 1,7% niższa od średniej, był to jedyny taki przypadek od 2015 r. Zarówno w 2015, jak i 2018, kiedy Wielkanoc przypadła na przełomie marca/kwietnia, odnotowano wzrost ruchu o ponad 6%.

W przeciwieństwie do Niemiec i Wielkiej Brytanii Wielki Czwartek nie zawsze przynosi wzrost ruchu. Jedynym rokiem, w którym taki wzrost wystąpił, był 2017 (o 4,9%). W 2017 r. Wielkanoc przypadła późno, co sugeruje iż 2019 przyniesie podobne wyniki co 2017.

Jednak w ujęciu tygodniowym sprzedawcy mogą spodziewać się wzrostu ruchu w niektórych dniach. W ciągu ostatnich czterech lat Sobota Wielkanocna przynosiła średnio wzrost o 7% w porównaniu do poprzedzającego tygodnia. Jeżeli chodzi o Poniedziałek Wielkanocny, stałą tendencją w ostatnich czterech latach był znaczący spadek frekwencji (średnio o 20%).

Wielkanoc 2019 w Hiszpanii – przewidywana frekwencja w sklepach

Wielkanoc jest w Hiszpanii najważniejszym świętem narodowym, tamtejsze obchody Semana Santa (Wielki Tydzień) obejmują m.in. procesje i wyjątkowe, odwieczne tradycje, które różnią się w poszczególnych regionach. Wielkanoc zazwyczaj przynosi duże spadki frekwencji w całej Hiszpanii.

W ciągu ostatnich czterech lat średni spadek w Wielki Piątek wyniósł 49%, chociaż w 2018 r. spadek był najmniejszy i wyniósł 42%.

Wielki Czwartek i Wielka Sobota przynosiły w ostatnich czterech latach mieszane rezultaty. W 2015 i 2018 r. frekwencja w tych dniach wzrosła, a z kolei w 2016 i 2017 r. spadła.

W ostatnich czterech latach, w Poniedziałek Wielkanocny frekwencja była niższa od średniej dla tego dnia tygodnia, ale maleje skala tego spadku. W 2015 r. spadek wyniósł 15,4%, a w 2018 r. już tylko 10%.

Zarówno w 2018 r., jak i 2017 r. w skali całego Wielkiego Tygodnia odnotowano wzrosty RDR, dotyczyło to zwłaszcza Wielkiego Piątku 12% RDR w 2018 i 18% w 2017 r.

Wielkanoc 2019 we Włoszech – przewidywana frekwencja w sklepach

W przeciwieństwie do wielu innych krajów europejskich, we Włoszech Wielkanoc (z wyjątkiem Wielkiej Niedzieli) przynosi duży wzrost ruchu.

W ostatnich czterech latach ruch w Wielki Piątek rósł średnio o 20%, w Sobotę Wielkanocną średnio o 13%, a w Poniedziałek Wielkanocny średnio o prawie 21% (wszystkie dane podajemy w porównaniu do średniej dla danego dnia tygodnia).

W 2019 r. należy spodziewać się także wzrostu frekwencji w Wielki Czwartek. Z wyjątkiem 2016 r., kiedy w, Wielki Czwartek frekwencja spadła, wzrosty w stosunku do średniej dla tego dnia tygodnia odnotowano w 2017 r. (13,3%) i 2018 r. (14,8%).

Ponieważ w Wielką Niedzielę sklepy w wielu regionach są zamknięte, ruch tego dnia spada znacząco – w ostatnich czterech latach spadki te wynosiły co najmniej 86%. W ujęciu rok do roku wyniki były bardziej zróżnicowane. W 2018 Wielki Piątek i Sobota Wielkanocna przyniosły wzrosty (odpowiednio o 4,2% i 10,9%), ale w Poniedziałek Wielkanocny ruch spadł o 0,7%.

Wielkanoc 2019 w Polsce – przewidywana frekwencja w sklepach

Z wyjątkiem Wielkiego Piątku, w który można spodziewać się niewielkiego wzrostu ruchu (o 1-2% w stosunku do średniej), przez resztę weekendu wielkanocnego frekwencja będzie poniżej średniej, a na pierwszy plan wysuną się tradycyjne obchody tych świąt.

W ostatnich czterech latach ruch spadał w stosunku do średniej o następujące wartości (średnie dla 4 lat): Sobota Wielkanocna: spadek o 53%; Niedziela Wielkanocna: spadek o 94%; Poniedziałek Wielkanocny: spadek o 87%.

W Wielki Czwartek można spodziewać się wzrostu ruchu, ponieważ kupujący będą przygotowywać się do świętowania w gronie rodziny, frekwencja będzie wyższa o około 9% w stosunku do średniej z ostatnich czterech lat. W Wielki Piątek można spodziewać się wzrostu ruchu w ujęciu tydzień do tygodnia, przy czym z roku na rok wzrost ten jest coraz znaczniejszy.

Interesujesz się trendami frekwencji w różnych krajach? Śledź comiesięczne aktualizacje odwiedzając internetowe centrum zasobów ShopperTrak dostępne tutaj.

Czytaj więcej postów autora ShopperTrak