Wnioski wyciągnięte z przebiegu powrotu do szkoły w ostatnich latach

Article
Napisał(a) ShopperTrak on 06-09-18

Nasze historyczne dane sprzedaży oferują bogactwo informacji na temat trendów zachowania konsumentów. Czegóż więc dowiedzieliśmy się w ostatnich latach o sezonie handlowym poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego? Teraz, kiedy miliony dzieci i młodych ludzi w całej Europie rozpoczęły nowy rok akademicki pokazujemy nasze kluczowe ustalenia (pamiętajmy, że we Włoszech i Hiszpanii szkoła zaczyna się później):

Wielka Brytania – środek tygodnia po wolnym od pracy poniedziałku 27 sierpnia – szczyt szkolnych zakupów.

 • W Wielkiej Brytanii rok szkolny rozpoczyna się wkrótce po, wolnym od pracy, ostatnim poniedziałku sierpnia – zazwyczaj przypada to w pierwszym tygodniu września. O ile w sam poniedziałek frekwencja jest niewielka, ma tendencję do wzrostu z biegiem dni, wraz z emocjami przed zbliżającym się rokiem szkolnym.
 • W 2018, wtorek 28 sierpnia był dniem największego wzrostu frekwencji w stosunku do średniej (dokładnie o 14,5%), było to wynikiem wolnego poniedziałku i ruchu związanego z powrotem do szkoły. Z wyjątkiem wolnego poniedziałku, wszystkie dni tygodnia (od 25. do 31. sierpnia) przyniosły frekwencję wyższą od średniej, co sugeruje że 2018 był udanym rokiem dla detalistów sprzedających artykuły szkolne. Być może ze względu na to kiedy przypadł dzień wolny, jak i na dobrą pogodę, frekwencja wzrosła w obie soboty i niedziele, co jest nietypowe w świetle poprzednich lat. Wzrost odnotowany w niedzielę wyniósł 6,52% i był wyraźnie wyższy od odnotowanego w 2017 r. wzrostu o 2,17%.
 • W 2017 r. największy wzrost natężenia ruchu przypadł na czwartek i piątek przed rozpoczęciem szkoły (odpowiednio o 12,1% i 4,6%). Podobny trend zaobserwowano w 2016 r kiedy frekwencja wzrosła we wtorek i środę po wolnym poniedziałku (o 12,4% i 13,49%) a w 2015 r. szczyt przypadł na wtorek kiedy sklepy odwiedziło o 11,73% więcej kupujących od średniej dla tego dnia.
 • Na przestrzeni ostatnich trzech lat trendy nieco się zmieniły, w 2016 wzrost frekwencji był wyraźnie większy niż w 2017 (za wyjątkiem czwartku, kiedy wzrost był wyższy niż w 2016 r). Jednak 2016 był lepszy niż rok 2015. Wydaje się prawdopodobne, że konkretny dzień powrotu szkół ma wpływ na sytuację, a ten zmienia się co roku.

Włochy – niedziela przed rozpoczęciem roku to dzień wielkiego szczytu

 • We Włoszech dzieci wracają do szkół około połowy września, ale termin ten może się nieco różnić w zależności od regionu . Niedziela przed rozpoczęciem szkoły jest dniem szczytu frekwencji, zarazem jest to we Włoszech najruchliwszy dzień całego sierpnia i września. W tym roku przypadnie on 16 września.
 • Przeciętnie, w niedzielę przed rozpoczęciem roku szkolnego frekwencja jest wyższa aż o 22,6% od średniej. Towarzyszy temu niższa od średniej niedzielna frekwencja o tydzień wcześniej i tydzień później.
 • Na przestrzeni ostatnich trzech lat trendy ulegały zmianom. W 2015 r. w niedzielę przed rozpoczęciem szkoły sprzedaż wzrosła o 19,2%, w 2016 r. spadła zaledwie o 16,7%, a z kolei w 2017 r. wystrzeliła o imponujące 31,9%.

Niemcy – Duże znaczenie drugiej niedzieli sierpnia

 • W porównaniu z innymi europejskimi krajami, w Niemczech szkoła zaczyna się dosyć szybko, bo około drugiego tygodnia sierpnia, chociaż wyniki są różne w zależności od regionów. Wtorek drugiego tygodnia sierpnia corocznie jest dniem wzrostu frekwencji, który w ostatnich trzech lat (2015, 2016, 2017) wyniósł średnio 4,8%. Kolejnego szczytu frekwencji można spodziewać się w tym samym tygodniu w piątek i w niedzielę (w ostatnich trzech latach wyniósł on odpowiednio 5,4% i 34,2%).
 • Jednak w 2018 r. sytuacja wyglądała inaczej. Jeśli spojrzymy na drugi tydzień sierpnia, podczas gdy w latach poprzednich wtorek był dniem wzrostu frekwencji, w 2018 spadła ona o 0,5%. Z kolei piątek był dniem dużego wzrostu (o 13,7% w stosunku do średniej), podczas gdy w ciągu ostatnich trzech lat wyniósł on 5,4%, co sugeruje, iż w tym roku kupujący zwlekali z pójściem do sklepów.
 • W Niemczech dane statystyczne pokazują, że w tym roku było o 1% więcej pierwszoklasistów, (co oznacza, że dodatkowe 30 000 dzieci potrzebuje szkolnych mundurków i przyborów) co zapewniło sprzedającym wzrost podaży.
 • W 2018 r. niedziela (12 sierpnia) była dniem imponującego skoku frekwencji, która była wyższa o 189,5% od średniej), wynikało to, że przypadła wówczas Verkaufsoffener Sonntag czyli wyznaczona niedziela handlowa. W bieżącym roku wszystkie sierpniowe niedziele w Niemczech były handlowe, co stanowiło odejście od tradycyjnego zamknięcia sklepów w niedziele. Także w ujęciu RDR frekwencja w tą niedzielę była wyższa o 57,7%.
 • W ciągu ostatnich trzech lat (2015, 2016, 2017), trendy te były dość stabilne, jedynym wyjątkiem od tego były niedziele. W 2017, w drugim tygodniu sierpnia odnotowano wzrost ruchu o 3,87% we wtorek, 4,89 w piątek i gigantyczny wzrost (o 53,17%) w niedzielę, czemu niewątpliwie sprzyjało to, że była to wyznaczona niedziela handlowa.

Francja – najwyższe natężenie ruchu związanego z powrotem do szkoły przypada na ostatni tydzień sierpnia

 • We Francji wakacje szkolne kończą się 31 sierpnia, co oznacza, że w tym roku pierwszy dzwonek zabrzmi w poniedziałek 3. września. W tygodniu poprzedzającym powrót do szkoły obserwuje się we Francji wyraźny wzrost natężenia ruchu, nie dotyczy to jednak niedziel, w które z roku na rok sklepy odwiedza coraz mniej klientów.
 • Wyniki w 2018 r. były podobne co w 2016 i 2017. Wszystkie dni ostatniego tygodnia sierpnia przyniosły wzrosty frekwencji, z wyjątkiem niedzieli, która przyniosła spadek, który wyniósł 67,3% co było jednak wynikiem lepszym niż w latach ubiegłych. Największy wzrost ruchu wystąpił w sobotę (o 87%), podczas gdy poniedziałek był dniem najniższego wzrostu (o 14,5%).
 • Jednak ogólnie rzecz biorąc, wzrosty w ruchu były większe niż w latach poprzednich. Można to przypisać zarówno temu że wzrost porównujemy ze średnią dla lat kalendarzowych, a 2018 jeszcze się nie zakończył, a także że powrót do szkoły przypadł nieco wcześniej co oznaczało mnie czasu na szkolne zakupy. We Francji nasila się także tendencja do posyłania dzieci do szkoły w wieku dwu i trzech lat, co może oznaczać, że do dodatkowej frekwencji przyczynili się rodzice tych młodszych dzieci. Zgodnie z nowym rozporządzeniem prezydenta Macron, od września 2019 r. zajęcia szkolne będą obowiązkowe dla trzylatków.
 • Jeśli spojrzymy na dawne trendy związane z rozpoczęciem roku szkolnego, największy wzrost frekwencji odnotowano w 2015 kiedy sobota 29. sierpnia okazała się idealną okazją do zakupu wszelkich akcesoriów szkolnych, a z kolei w 2016 największy szczyt przypadł na piątek 26 sierpnia.

Hiszpania – ostatnia środa i czwartek sierpnia to szczyt ruchu przed powrotem do szkoły.

 • Hiszpańskie szkoły otwierają swe drzwi dla uczniów około 9 września. W Hiszpanii, w ostatnią środę i czwartek sierpnia (lub w pierwszą środę i czwartek września, w zależności od tego, która z tych dat jest bliższa do końca sierpnia), obserwuje się skokowy wzrost liczby kupujących, podczas którego rodzice i dzieci wybierają szkolne przybory i mundurki.
 • W 2017 w ostatnią środę sierpnia odnotowano wzrost ruchu o 13,7% w porównaniu dla średniej z sierpnia i września, a w ostatni czwartek frekwencja wzrosła o 5,26%.

Warto się przygotować – lokalny kalendarz szkolny ma kluczowe znaczenie dla sprzedaży

Zawsze zalecamy dostosowanie planów do swego lokalnego kalendarza szkolnego, ponieważ historycznie dane o ruchu pokazują, że jest on ściśle powiązany z sezonowymi wzrostami i spadkami natężenia ruchu. Kluczowe kampanie marketingowe z pewnością pomogą przyciągnąć uwagę mediów i zwiększyć ruch, zwłaszcza jeśli skoncentrują się na kwestii cen. Jest jednak oczywiste, że kupujący reagują w wąskim przedziale czasu, który jest podyktowany terminem rozpoczęcia roku szkolnego, który będzie różnić się w zależności od regionu.

ShopperTrak pomaga detalistom w planowaniu pracy podczas znanych szczytów handlowych, wykorzystując dane frekwencji do wykrywania trendów i maksymalizacji okazji sprzedażowych. Kliknij tu by dowiedzieć się więcej.

Czytaj więcej postów autora ShopperTrak