Analiza w sklepie: Wewnętrzne porównania

eBook

Dostosowywanie marketingu i operacji w oparciu o dane nt. frekwencji i konwersji.

Poprawa sprzedaży w danym sklepie jest inicjatywą mającą zastosowanie niemal u każdego sprzedawcy, a co więcej ważnym parametrem wykorzystywanym przez analityków finansowych w określaniu siły przedsiębiorstwa.

Sprzedawcy pytają, „Jak mogę poprawić współczynniki konwersji?” W wielu przypadkach dysponują już odpowiedzią. Patrząc na należące do sieci sklepy, które osiągają dobre wyniki, sprzedawcy mogą zidentyfikować najlepsze praktyki i zastosować je w skali całej sieci.