Zrozumienie drogi klienta podczas zakupów w sklepie

eBook

Zrozumienie drogi klienta podczas zakupów w sklepie

Sprzedawcy detaliczni przeprowadzający programy restrukturyzacji sklepu potrzebują sposobów, które zapewnią podejmowanie decyzji w oparciu o dane o klientach, zbieranych w czasie rzeczywistym.

Zrozumienie zachowania klientów podczas ich pobytu w sklepie stanowi kluczowy aspekt nowoczesnej sprzedaży detalicznej, dostępne są już narzędzia umożliwiające ten proces.

Sprzedawcy detaliczni mają łatwe środki analizy zachowania ich klientów online w postaci narzędzi statystyki i plików cookie, jednak tylko dwie trzecie sprzedawców detalicznych dysponuje środkami pozwalającymi im bezpośrednio rejestrować i wykorzystywać informacje o drodze klientów w sklepie z różnych urządzeń i systemów sklepu.1 Brak wiedzy o tym co kupujący robią w sklepie i jaki odsetek frekwencji ulega konwersji w sprzedaż ogranicza zdolność sprzedawców do zapewnienia klientów najbardziej efektywnych rozwiązań.

Zastosowanie połączonych urządzeń i czujników pozwala zbierać i prezentować informacje w czasie rzeczywistym, w sposób który jest zrozumiały i pozwala podejmować korzystne decyzje. Sprawia to, że wszelkie informacje i analizy są łatwo dostępne. Dostępna jest już potrzebna technologia, ale detaliści potrzebują wsparcia w lepszym