Liczenie osób

Samo liczenie ludzi już nie wystarcza

Były czasy gdy sklepy detaliczne mogły poprawiać swoją działalność w oparciu o liczniki osób; dające wiedzę o tym kto i kiedy przychodzi do sklepu lub centrum handlowego.

Jednak złożoność współczesnej wielokanałowej relacji z konsumentami zmieniła zasady gry – aby wypracować zysk organizacje muszą dziś niezwykle szczegółowo zrozumieć ich zachowanie.

Czy technologia liczenia ludzi nadal jest istotna?

Technologia liczenia ludzi nie jest przestarzała, jednak dziś powinna być fundamentem głębszego i bardziej szczegółowego zaangażowania. Sprzedawcy detaliczni i centra handlowe muszą uzupełniać liczenie ludzi rozwiązaniami, które zapewniają dokładną wiedzę o tym jaką drogę pokonał konsument, jak długo zatrzymał się w każdym punkcie i ile odwiedzin zapewniło konwersję i sprzedaż.

Dzięki tym rozwiązaniom branża detaliczna może rozpocząć tworzenie kompleksowego obrazu swojej bazy klientów, zamiast ograniczania się do uchwycenia „pojedynczej klatki z filmu“ jak było w przypadku samych liczników osób. Takie bogatsze informacje pozwalają nie tylko budować szczegółowe profile klienta, ale także wskazują obszary wymagające poprawy.