Inteligentniejsze Zarządzanie Personelem

Inteligentniejsze Zarządzanie Personelem
6 sposobów, w jakie informacje o frekwencji mogą wspierać pracę, optymalizować wykorzystanie pracowników i zwiększać rentowność.

Podstawą efektywnego zarządzania personelem jest dokładny monitoring frekwencji. Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników, wymaganych umiejętności i zadań, jakie należy wykonać w poszczególnych porach dnia mogą mieć dramatyczny wpływ na sukces lub porażkę indywidualnej lokalizacji.

Patrząc z perspektywy wszystkich sklepów z sieci, zrozumienie liczby pracowników i umiejętności potrzebnych do optymalizacji wrażeń klienta i marży może znacząco wpłynąć na końcowy efekt.