Analizy handlowe

Podejmuj trafne decyzje operacyjne, marketingowe i personalne dzięki szczegółowym danym dotyczącym ruchu i zachowania klientów oraz konwersji.

MIERZ RUCH I KONWERSJĘ

MIERZ RUCH I KONWERSJĘ

Identyfikuj okazje do zwiększania sprzedaży poprzez monitorowanie frekwencji i konwersji w sklepie.

PORÓWNUJ WYNIKI SKLEPÓW

PORÓWNUJ WYNIKI SKLEPÓW

Analizuj wyniki sklepów w poszczególnych regionach, w całej sieci sklepów oraz na tle rynku.

MIERZ WYNIKI MARKETINGOWE I OPERACYJNE

MIERZ WYNIKI MARKETINGOWE I OPERACYJNE

Oceniaj wpływ kampanii marketingowych na liczbę kupujących, konwersję i lojalność.

INTEGRUJ DANE I ANALIZY

INTEGRUJ DANE I ANALIZY

Porównuj zintegrowane zestawy danych, aby łatwiej zrozumieć trendy i szybko wprowadzać korzystne zmiany.