Wrażenia kupujących

REZYGNACJA Z ZAKUPU

REZYGNACJA Z ZAKUPU

Analizy sklepowe pozwalają odkryć, dlaczego i kiedy kupujący rezygnują z zakupu.

IDENTYFIKACJA „HOTSPOTÓW’

IDENTYFIKACJA „HOTSPOTÓW’

Dowiedz się, jak kupujący zachowują się w sklepie i gdzie spędzają najwięcej czasu.

CZAS NAMYSŁU KLIENTÓW

CZAS NAMYSŁU KLIENTÓW

Odkryj, ile czasu klienci pozostają w jednym miejscu i gdzie warto zachęcać ich do zakupu.

OPTYMALNY UKŁAD SKLEPU

OPTYMALNY UKŁAD SKLEPU

Popraw układ sklepu w oparciu o dane dotyczące frekwencji kupujących, które ilustrują wzorce poruszania się klientów.