Thomas Sabo

Profil klienta

Thomas Sabo jest innowacyjną firmą lifestylową o globalnej renomie, mającą siedzibę w Lauf an der Pegnitz, na południu Niemiec. Firmę założył Thomas Sabo, w 1984 roku, zatrudnia ona przeszło 380 osób w Niemczech i około 1300 pracowników w innych krajach. Jest ona wiodącym dostawcą produktów na potrzeby rynków biżuterii, zegarków i urody. Firma jest obecna w 66 krajach na 5 kontynentach. Produkty Thomas Sabo można znaleźć w niektórych z największych miast świata, m.in. w Berlinie, Sztokholmie, Paryżu, Londynie, Los Angeles, Toronto, Hongkongu i Sydney.

Sytuacja biznesowa

Firma Thomas Sabo, jako jedna z pierwszych wdrożyła analizę frekwencji i już wcześniej wykorzystywała system liczenia klientów w części swoich sklepów. Wyzwaniem przed jakim stanęła firma było zapanowanie w skali globalnej nad zbieranymi w sklepach danymi. Zostało to potraktowane priorytetowo na szczeblu zarządu. Zamiast polegać na samych danych o sprzedaży, Dyrektor Naczelny Sabo pokierował inicjatywą mającą znaleźć kompleksowe rozwiązanie, dające kierownictwu całościowy wgląd w efektywność sklepów w skali całej sieci. Brałoby ono pod uwagę współczynnik konwersji i analizy operacyjne, a także skuteczność działań marketingowych i zaangażowanie klientów.

Kierownictwo dostrzegło także potencjał dokładnej analizy frekwencji w zapewnianiu informacji wykorzystywanych do określenia ilości potrzebnego personelu i wymogów szkoleniowych.

Jako, że dotychczasowe rozwiązania stosowane w firmie nie mogły zapewnić ani takiej funkcjonalności ani globalnego zasięgu analizy, podjęto decyzję o zainwestowaniu w relację z nowym partnerem.

„Potrzebowaliśmy rozwiązania, które mogłyby dać nam ogólny ogląd naszych wyników, pozwalając dojrzeć schematy w obrębie całej sieci i identyfikować możliwości poprawy, w zakresie personelu, marketingu, towarów, szkoleń i obsługi klienta“.
– Ivar Campbell Cole, Menadżer ds. Operacji i Projektów, Thomas Sabo

Rozwiązanie

Firma Thomas Sabo wybrała, dla swych 86 samodzielnych sklepów na całym świecie, oferowane przez ShopperTrak rozwiązanie w zakresie liczenia i analizy frekwencji. System ten jest wykorzystywany w 13 krajach i zapewnia firmie codzienne informacje o wynikach sklepów. Profil klienta ShopperTrak wybrano ze względu na globalny zasięg działalności i zdolność do konwersji danych z wielu walut lokalnych na euro, na potrzeby ich analizy w centrali Thomas Sabo w Niemczech.

Po pilotażowym programie przeprowadzonym w 10 sklepach, rozwiązanie wdrożono w całej sieci. W trakcie programu pilotażowego, ShopperTrak i Thomas Sabo prowadziły grupy fokusowe z udziałem kierowników sklepów, by poprawić zaangażowanie i pozyskać ich uwagi przed globalnym wdrożeniem rozwiązania.

Wyzwania

Jednym z kluczowych czynników w procesie podejmowania decyzji była łatwość obsługi. Oferta ShopperTrak wyróżnia się nie tylko bogatą funkcjonalnością i dokładnością, było to także rozwiązanie najprzyjaźniejsze dla użytkowników. Kluczowym czynnikiem potrzebnym do sukcesu tego rozwiązania było zapewnienie, by indywidualni kierownicy sklepów zobaczyli wartość systemu, kluczowe zatem było by system był intuicyjny oraz by kierownicy mogli skutecznie zeń korzystać.

Kolejnym wyzwaniem była kwestia konwersji pomiędzy wieloma walutami. Zespół kierownictwa chciał by wyniki były widoczne w obrębie całej sieci, ale by były analizowane centralnie przez centralę, w walucie euro. ShopperTrak współpracowało z firmą Thomas Sabo by wypracować system pozwalający firmie pobierać dane bezpośrednio z każdej lokalizacji i przeliczać je na euro, zapewniając łatwe w interpretacji wyniki oparte na takich samych zasadach które można porównywać pomiędzy poszczególnymi sklepami.

Oferowany przez ShopperTrak system raportowania godzin szczytu (ang. Power Hours) zapewnia Thomas Sabo wgląd w pory najwyższej sprzedaży, na przestrzeni tygodnia. Jest to kluczowe dla zapewnienia by kierownicy sklepów byli przygotowani i zapewnili odpowiednią liczbę personelu. Informacje o frekwencji są wykorzystywane jako kluczowy barometr, pomagają wyznaczyć właściwą liczbę członków personelu umożliwiając kierownikom zapewnić by właściwi pracownicy byli obecni we właściwym czasie. Nie tylko wywiera to wpływ na potencjalne okazje sprzedaży, ale także poprawia wrażenia klienta.

Thomas Sabo planuje rozszerzenie rozwiązania na globalną sieć franszyzową.

O ile kurs wymiany i średnia wartość transakcji są obecnie analizowane przez system, firma chciałaby pracować z ShopperTrak nad integracją tych danych z danymi klientów – rozwiązanie zapewniałoby wówczas sklepom kompleksowe raportowanie.

Sukcesy

Rozwiązanie znacząco poprawia wyniki indywidualnych sklepów. Historycznie rzecz biorąc, kierownicy sklepów przygotowywali grafiki pracy polegając na swoich przypuszczeniach i intuicji, nie zawsze pokrywały się one z prawdziwymi godzinami szczytu.

„Różnica między percepcją tego gdy przypadają godziny szczytu, a rzeczywistością nieraz zaskakuje naszych kierowników sklepów, którzy mieli tendencję do kierowania się intuicją, a nie potwierdzonymi danymi. Informacje zapewnione przez ShopperTrak pozwoliły im efektywniej kierować pracą ich sklepów, jak również okazały się być potężnym narzędziem operacyjnym i strategicznym na poziomie korporacyjnym“.
– Ivar Campbell Cole, Menadżer ds. Operacji i Projektów, Thomas Sabo

pobierz teraz