DANE ŚWIATOWE TENDENCJE

Globalny wskaźnik sprzedaży detalicznej ShopperTrak – pionierski barometr
odwiedzalności przez konsumentów.

DANE ŚWIATOWE TENDENCJE

Globalny wskaźnik sprzedaży detalicznej ShopperTrak – pionierski barometr
odwiedzalności przez konsumentów.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w dziedzinie globalnej analizy sprzedaży detalicznej firma ShopperTrak przekonała się, że kluczowym warunkiem zapewniania powodzenia i rozwoju jest dogłębna wiedza na temat klientów.

Wyłamując się z utartych standardów, firma ShopperTrak nie tylko zapewnia wiarygodną analizę odwiedzalności, ale wykorzystuje również rozszerzone możliwości analityczne w celu dostarczenia spostrzeżeń na temat czynników, które na prawdę napędzają odwiedzalność oraz zachowanie klientów. Ta możliwość umożliwia przeprowadzenie analizy czynników ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych, które mimo to, że znajdują się poza Twoją kontrolą, oddziałują na działalność Twojej firmy.