Usługi profesjonalne

OSIĄGNIĘCIA PROGRAMU PILOTAŻOWEGO I WDROŻONYCH PROGRAMÓW

Określcie sposób wykorzystywania danych o frekwencji i konwersji na potrzeby marketingu, działań operacyjnych, IT i organizacji zbytu.

SZKOLENIE

Przeprowadźcie szkolenia menadżerów szczebla rejonowego i lokalnego z kluczowych wskaźników wydajności, aby uzyskać lepsze wyniki.

SEGMENTACJA SKLEPU I PORÓWNANIE Z INNYMI

Ustalcie, które sklepy osiągają wyniki przekraczające średnią, a które za niskie dzięki dogłębnej analizie, aby łatwiej wprowadzać najlepsze praktyki i poprawiać sprzedaż.

Jak to działa?

Wyciągnijcie maksymalne korzyści z zebranych danych o ruchu

Zwiększcie zwrot z inwestycji dzięki zaangażowaniu coacha ds. wyników oraz sprawdzonemu procesowi zmian w zakresie zarządzania.

Detaliści i właściciele centrów handlowych żonglują różnymi zestawami danych, aby oceniać pracę sklepu, działania marketingowe i zachowanie klientów. Nawet jeśli dane są kompilowane z poszczególnych źródeł i następnie standaryzowane nie jest łatwo znaleźć czas i siłę roboczą potrzebne do wyciągnięcia zrozumiałych i dokładnych informacji.

Sprzedawcy detaliczni i właściciele centrów handlowych potrzebują profesjonalnych usług, które zapewnią im ramy do oceny wpływu frekwencji, konwersji i innych kluczowych wskaźników na całą organizację. Dysponując ustalonym procesem zarządzania zmianami detaliści mogą przygotować się, zarządzać działaniami i poprawić swą taktykę, by osiągać lepsze wyniki. Dalsza integracja i segmentacja danych, a także analiza konkurencji pozwalają osiągać lepsze wyniki.

Jesteście gotowi na prezentację?

Zamówcie bezpłatną prezentację, aby zobaczyć, jak sklepy, centra handlowe i inne firmy korzystają z usług ShopperTrak.

Umów się na demonstrację rozwiązań